Výroba výpalků

Laserové pálení:

Plazmové a autogenní pálení